Praktiska Gymnasiet öppnar dörrar.

Att ha Praktiska Gymnasiet i ryggen öppnar många dörrar. De flesta av våra elever får jobb på sina praktikplatser direkt efter studenten. Men möjligheten att plugga vidare finns också. Den som vill kan skaffa sig högskolebehörighet hos oss.

Vår utbildningsmodell är att erbjuda eleven ”hälften skola, hälften praktik”. Vi tror att det eleven kan lära sig på en arbetsplats, ska han/hon också få möjligheten att lära sig där. Givetvis med stöttning från både lärare på skolan och handledare på arbetsplatsen. På skolan ger vi eleven de teoretiska kunskaperna och chansen att pröva och öva på sitt blivande yrke.
 
Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft. Vi utbildar för att det ska leda till jobb.