Praktisk och lika ambitiös.

Vår utbildningsmodell är att erbjuda eleven ”hälften skola, hälften praktik”. Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft. Vi utbildar för att det ska leda till jobb.
 
Vi tror att det eleven kan lära sig på en arbetsplats, ska han/hon också få möjligheten att lära sig där. Givetvis med stöttning från både lärare på skolan och handledare på arbetsplatsen. På skolan ger vi eleven de teoretiska kunskaperna och chansen att pröva och öva på sitt blivande yrke.
 

Här får du svar på de vanligaste frågorna

Blir eleven behörig för att läsa vidare på högskola eller universitet?

Självklart kan varje elev få högskolebehörighet på alla våra praktiska gymnasier. Alla yrkesprogram kan läsas med utökad studiekurs som ger grundläggande behörighet, för den som vill fortsätta
studera efter gymnasiet. Hos oss kan varje elev gå ut med både en yrkesexamen och ha möjlighet för fortsatta studier.
 

Hur ser programstrukturen ut för Praktiska Gymnasiet?

Under rubriken Programstruktur får du svar på detta.
 

Hur fungerar praktikarbetet?

Under rubriken Hälften praktik får du svar.
 

Var hittar jag information om Öppet Hus, Prova-på-dag och mässa?

Den här informationen hittar du under respektive skolsida. Besökare är alltid välkomna till våra skolor så tveka inte att ta kontakt. Gå in på rubriken Våra skolor för att hitta till våra lokala skolsidor.
 

Var hittar jag kontaktuppgifter?

Kontaktuppgifter hittar du under Våra skolor eller under Kontakt. Kontaktuppgifter till personal på en specifik skola hittar du under varje skolsida. Gå in på rubriken Våra skolor för att hitta till våra lokala skolsidor.

Kontakt

SYV kontakt
Catharina Grönborg
Studie- och yrkesvägledare & Central samordnare för SYV 
070-670 76 95      
catharina.gronborg@praktiska.se